Chemie Aktueel Tijdschrift voor scheikunde-onderwijs

Home
Voorbeeldopgaven
Proefzending
Vaardigheidsvragen
Database
Bestellingen
Redactie
Contact
Home
Chemie Aktueel, 2500 contextopgaven voor het scheikunde-onderwijs, van vmbo tot vwo. Opgaven gebaseerd op chemische ontwikkelingen in krantenartikelen, tijdschriftartikelen, (huis aan huis) folders en ook productetiketten en dergelijke.
Bij dat materiaal zijn opdrachten gemaakt en soms practica.

"Chemie Aktueel vóór docenten, gemaakt dóór docenten!"

Chemie Aktueel, gebruik in de klas
De opgaven kunnen op verschillende manieren gebruikt worden, bijvoorbeeld als: introductie in een onderwerp, oefenstof, proefwerkopgave, idee voor een practicum/praktische opdracht/profielwerkstuk, uitgangspunt voor een discussie, opdrachten voor talentvolle leerlingen.
De docentenhandleiding bevat de antwoorden op alle vragen, benodigdheden bij proeven en extra informatie.

De redactie van Chemie Aktueel levert de opdrachten in een bepaalde formule aan: opgaven bij een (kranten)artikel, waarin we u soms meenemen naar de grenzen van de wetenschap. Hierboven staat hoe u de opdrachten zoal kunt gebruiken. Maar kunt u het materiaal uit Chemie Aktueel nog anders inzetten?

Enkele andere mogelijkheden: aan het begin van een hoofdstuk of paragraaf vertelt u een verhaal over wat u heeft gelezen in een opdracht van Chemie Aktueel. Aan het einde laat u de leerlingen de opgave maken. Als voorbeeld de opgave "Printen met water" die bijgesloten is bij deze e-mail. In deze opgave wordt een nieuwe manier van printen besproken waarover onlangs is gepubliceerd: niet met inkt maar met water. Door uw verhalen kunt u interesse voor de scheikunde opwekken bij de leerlingen. Of aan de hand van zo'n verhaal of opgave met leerlingen aanwezige kennis ophalen.

Een andere mogelijkheid: In Chemie Aktueel nummer 72 stond een opgave over "verplichte pijpjes", naar aanleiding van de verplichte alcohol testers die je in Frankrijk in de auto moet hebben. U kunt de leerlingen zelf een blaaspijpje laten maken en testen (zonder dat ze alcohol drinken!).
In hetzelfde nummer wordt een opdracht beschreven waarin leerlingen het verhaal van de weddenschap van Cleopatra met Marcus Antonius chemisch kunnen onderzoeken.

Ook kunt u leerlingen met alleen een artikel zelf vragen laten opstellen en hen op zoek laten gaan naar de antwoorden.

In de eindexamens moeten leerlingen vaak grotere stukken tekst lezen bij een opgave. In Chemie Aktueel nummer 75 treft u de opgave ‘Zuur succes’ aan, waar de leestekst van het artikel ruim één pagina A4 is.

Soms gebruiken we bij een opgave een andere werkvorm, zo gaan in de opdracht ‘Breekbare polymeren’ (supramoleculaire polymeren, Chemie Aktueel nummer 42) leerlingen via de werkvorm "rondje schrijven" aan de slag. In de eerste ronde licht iedere leerling een moeilijk begrip uit het artikel toe en in ronde twee beantwoorden ze begripsvragen (evenwichten) naar aanleiding van uitspraken over experimenten in het artikel.

Zoals u ziet: Chemie Aktueel helpt u om uw lessen te verrijken met contextgerichte opgaven!