Chemie Aktueel Tijdschrift voor scheikunde-onderwijs

Home
Voorbeeldopgaven
Abonnementen
Vaardigheidsvragen
Database
Oude Nummers
Redactie
Contact
Oude Digitale Jaargangen
2014 - 2015 single user € 30,00
                    sectie € 55,00

Bestellen kan door een email te sturen (bestelling met factuur).Oude Jaargangen Tijdschrift
Cd-rom met opgaven uit Chemie AktueelOpgaven (met uitwerkingen) digitaal in Word. In de opgave is het krantenartikel opgenomen alsmede alle tekeningen. Uiteraard zijn ook de uitwerkingen aanwezig.

Alle nummers zijn ook digitaal verkrijgbaar!

Bestellen:
Cd-rom 1-24 (alleen pdf) € 24,00
Cd-rom 25-48 (600 opgaven) € 52,50
Cd-rom 49-63 (450 opgaven) € 62,50
Cd-rom één jaargang (ongeveer 75 opgaven) € 17,50
Cd-rom 1-75 (ongeveer 2000 opgaven) € 170,00
(andere samenstellingen zijn ook mogelijk)

Bestellen kan door een email te sturen (bestelling met factuur).