Chemie Aktueel Tijdschrift voor scheikunde-onderwijs

Home
Voorbeeldopgaven
Abonnementen
Vaardigheidsvragen
Database
Oude Nummers
Redactie
Contact
Abonnementen
Een abonnement op de digitale Chemie Aktueel betekent dat u in uw mailbox 8-10 opgaven met antwoorden/uitwerkingen ontvangt gedurende 8 maanden per schooljaar. Voor elke opgave geven we aan tot welk domein/subdomein deze behoort.
U kunt de e-mails tegemoet zien in de maanden september, oktober, november, december/januari, februari, maart, april en mei.

Er zijn twee verschillende abonnementen mogelijk: een privé-abonnement (€ 32,50 per schooljaar) of een sectie-abonnement per school/locatie/instelling (€ 62,50 per schooljaar, alle sectieleden ontvangen op hun eigen e-mailadres de opgaven). Deze bedragen gelden zowel voor Nederland als voor het buitenland.
Neem voor een abonnement contact op via dit mailadres

Kennis maken?
Voor een gratis digitaal nummer kunt u een e-mail sturen naar dit adres (let op: zorg dat u dit e-mailadres in uw adresboek heeft opgeslagen of dat het is toegevoegd aan de lijst met veilige afzenders, zodat onze berichten niet in uw spam-map terecht komen).